Bij verleende opbrengstgaranties sturen we de klant een formulier om een aantal gegevens te bevestigen en de opbrengstgarantie te activeren. Dat is nodig omdat we als Zonnegarant een relatie met de klant aangaan om de opbrengstgarantie te waarborgen. Wanneer we monitoring verlenen zonder opbrengstgarantie is deze registratie overigens optioneel en naar keuze voor de installateur (meer daarover hier).

Registratie email en flow (Zonnegarant opbrengstgarantie):

De klant ontvangt een email met daarin een link om zijn/haar systeem te activeren. In het onderstaande formulier kan de klant de gegevens van de installatie bevestigen en akkoord gaan met de voorwaarden van de opbrengstgarantie.

De formulier stappen zien er als volgt uit:

Heb je hierover nog vragen? Stel ze meteen in de chat!

Heeft u het antwoord gevonden?