Het aanmelden van een opbrengstgarantie werkt super simpel. Net als bij een te monitoren systeem ga je naar het betreffende systeem ontwerp. Daar kun je vervolgens voor het juiste systeem de garantie aanvragen. Die knop wordt zichtbaar zodra de offerte status op 'geaccepteerd' is gezet. Klik op het juiste product om de garantie aan te vragen.

En nu verder?

Je kunt nu het volgende verwachten:

  • Wij zullen het systeem ontwerp koppelen aan de juiste databron, en de opbrengstdata importeren. (meer info)
  • De klant ontvangt na de opgegeven installatiedatum een email met een registratieformulier (meer info). Daarin worden ook deze garantievoorwaarden gedeeld ter goedkeuring.
  • Je vindt het gemonitorde systeem terug in jouw dashboard. (meer info)
  • Ieder kwartaal ontvangt de klant een PDF kwartaal rapport (meer info hier)
  • Je hebt de mogelijkheid jouw klant een app aan te bieden in jouw eigen huisstijl (meer info).
  • Aan het einde van ieder jaar wordt de balans opgemaakt. In het kwartaalrapport van de klant wordt dat aangekondigd. Was de opbrengst minder dan gegarandeerd? Dan vergoeden wij het verschil. We vragen om de rekeninggegevens en maken het bedrag aan de klant over. Eventuele overschotten worden meegenomen naar het volgende jaar. (zie garantie voorwaarden voor details)

Heb je na het lezen nog vragen? Stel ze meteen in de chat!

Heeft u het antwoord gevonden?