Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de daadwerkelijke opbrengst lager is dan verwacht. Veelal zien we twee oorzaken:

  • degradatie van het zonnesysteem
  • berekening was niet correct

De bovenste grafiek geeft de verwachte opbrengst (blauw) en de daadwerkelijke opbrengst (rood) weer. De middelste grafiek is de performance ratio ten opzichte van onze verwachting. De onderste grafiek zijn de verwachte, daadwerkelijke en eventueel gegarandeerde opbrengsten cumulatief over het hele jaar.

Degradatie van zonnesysteem
Als de opbrengst over langere tijd lager is dan verwacht, monitoren we of de opbrengst niet verder afneemt. Uit onze ervaring blijkt dat er uiteenlopende redenen kunnen zijn waarom een systeem over een langere periode minder presteert. Dit kan liggen aan de omvormer zelf of bijvoorbeeld de optimizer. Daarnaast kan een zonnepaneel beschadigd zijn, sneller slijten dan verwacht of vervuild raken door externe invloeden. Iedere situatie is hierbij uniek en vraagt om maatwerk. 

Twee medewerkers zijn actief om de exacte reden te achterhalen en samen met de installateur of eindklant pro-actief naar een een oplossing te zoeken.

Berekening was niet correct
Als de opbrengst niet verder afneemt is het mogelijk dat de oorspronkelijke berekening niet helemaal correct was. Als er Zonnegarant garantie is afgegeven, wordt het verschil in opgewekte kWh uitgekeerd door Stichting Zonnegarant. In het opbrengstrapport aan de eindklant wordt aangegeven wat de daadwerkelijke opbrengst is en wordt de verwachte opbrengst bijgesteld.

Heeft u het antwoord gevonden?