Consumenten zoeken betrouwbare leveranciers, die hen de zekerheid bieden dat hun zonnesysteem opbrengt wat van tevoren beloofd is. Daarvoor is naast een goede installatie ook monitoring en service nodig. Met Zonnegarant wordt dagelijks vergeleken wat het zonnesysteem heeft opgebracht met wat het daadwerkelijk op zou moeten brengen. Dit gebeurt met slimme rekenmodellen die snel inzicht verschaffen.

Als installateur krijg je een overzicht van alle geïnstalleerde systemen, ongeacht de omvormer. Daarnaast wordt je actief geïnformeerd als een systeem onderpresteert. De consument op zijn beurt, wordt op de hoogte gehouden via een kwartaalrapport en eventuele meldingen bij problemen. Een veel voorkomende vraag van consumenten aan de installateur is een slecht werkende internetverbinding. Hierbij zien we dat in meer dan 80% van de gevallen onze automatische e-mails, zorgen voor een positieve en snelle oplossing bij de consument zonder dat de installateur hier aan te pas hoeft te komen.

Slimme algoritmes doen het werk voor jou

Met aan de TU Delft ontwikkelde software wordt de te verwachten opbrengst van een zonnesysteem dagelijks berekend. In de berekening wordt rekening gehouden met:

  • het aantal en type panelen
  • de gekozen omvormer(s)
  • de oriëntatie en helling
  • schaduwval

Vervolgens wordt de daadwerkelijke opbrengst uitgelezen van de omvormer. Deze informatie wordt gekoppeld met de actuele zon-instraling volgens het KNMI. We kijken naar de 3 dichtstbijzijnde stations en bepalen op basis daarvan de instraling op een specifieke locatie. Via een slim algoritme zien we dagelijks of het verschil tussen verwachte en daadwerkelijke opbrengst te groot is. De installateur ontvangt regelmatig een overzicht van hoe de systemen presteren.

Klant blijft positief betrokken

De consument ontvangt iedere 3 maanden een opbrengstrapport uit naam van de installateur en Stichting Zonnegarant met daarin een overzicht van de te verwachten opbrengst en de daadwerkelijke opbrengst per maand. Zo krijgt de consument tot vele jaren na de installatie positieve boodschappen toegestuurd. 

Ook kunnen we snel signaleren of er iets aan de hand is, zoals (klik op de knop om te zien welk soort berichten de klant ontvangt):

Aanvragen van Zonnegarant

Het aanvragen van Zonnegarant voor een specifiek systeem doe je vanuit Solar Monkey. Naast het ontworpen systeem zie je een knop met 'start monitoring traject'. Klik daarop en je komt in het aanmeldscherm terecht. Het is belangrijk dat alle contactgegevens van de klant kloppen, dit gebruiken we om de opbrengstrapporten en updates te versturen.

Controle en acceptatie door de klant

Na de opgegeven installatiedatum ontvangt de klant een email met daarin een link naar een online formulier waarin alle specificaties worden gecheckt. Daarin worden 4 vragen gesteld:

  1. Klopt de installatiedatum? (zo niet, dan kan er een nieuwe datum worden opgegeven)
  2. Klopt het legplan? (zo niet, dan kan er een foto en uitleg worden gegeven over hoe het systeem in de praktijk anders ligt)
  3. Komen de gebruikte zonnepanelen en omvormers overeen met het ontwerp in Solar Monkey?
  4. Akkoord met de voorwaarden?

Kosten Zonnegarant

De standaardprijs voor Zonnegarant is eenmalig €125,- voor een looptijd van 10 jaar. Aan de installateur die Zonnegarant aanbiedt wordt slechts €100,- in rekening gebracht. De marge voor de installateur is dus €25,- per installatie.

Nadat de installateur heeft aangegeven dat hij een systeem wil monitoren, krijgt hij per maand een factuur van €100,- voor ieder systeem dat hij de vorige maand heeft aangemeld.

Heeft u het antwoord gevonden?